Bu projenin amacı kaynaştırma sınıflarında eğitim alan ilk ve ortaokul düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin eğitim-öğretim etkinliklerine, sosyal ortamlara tam katılımlarını sağlamaya yönelik Anadolu Üniversitesi, İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) bünyesinde sunulan destek özel eğitim hizmetlerinin ve öğretmen özelliklerinin incelenmesi, uygulamanın ve öğretmenlerin geliştirilmesi ve uygulamaların ülke geneline yaygınlaşacak niteliğe ulaştırılmasıdır.